Adres Kiezzel
De Gilden 11
9247 CX Ureterp

06 - 148 901 44 | mail

 

 

Prentkunst


Litho,Jan Sluijters

17: Litho “Moeder met Kind”.
Litho, Gesigneerd r.o. Jan Sluijters
Johannes Carolus Bernardus 'Jan' Sluijters
Den Bosch 1881-1957 Amsterdam
Jan Sluijters behoort samen met Gestel en Mondriaan tot de eerste Nederlandse 'modernen'. Zijn opleiding kreeg hij aan de Rijksacademie in Amsterdam. Een daaropvolgend verblijf in Parijs (1904-1907) en kennismaking met het werk van Van Gogh, Cézanne en de Fauves, waaronder Gauguin, leidde tot de ontwikkeling van een geheel nieuwe vormentaal. Sluijters zocht in zijn werk naar de expressie van sterk innerlijke gevoelens door middel van verandering van zichtbare vormen en een uitbundig, niet realistisch kleurgebruik. Landschappen komen alleen in zijn vroege werk voor. Stillevens, naakten en portretten hadden later zijn uitgesproken voorkeur.
Afmetingen: 35 x 46 cm.
Prijs: 165,=

Litho,Jan Sluijters