Adres Kiezzel
De Gilden 11
9247 CX Ureterp

06 - 148 901 44 | mail

 

 

Prentkunst


Houtsnede H. Melgers

19: Houtsnede ”30-er jaren”.
Houtsnede, Gesigneerd r.o. H. Melgers.
Hendrik Johan (Henk) Melgers; Groningen, 11 april 1899 – Amsterdam, 19 augustus 1973 was beeldend kunstenaar en lid van zowel de Groninger Kunstkring De Ploeg als de Amsterdamse kunstenaarsgroep De Onafhankelijken.
Henk Melgers werd op tweejarige leeftijd wees en grootgebracht in het Groene Weeshuis aan de Oude Ebbingestraat in Groningen. In 1916 schreef hij zich in aan de Academie Minerva. In 1920 vertrok hij naar Amsterdam om in 1925 weer naar de stad Groningen terug te keren. Hij sloot zich aan bij De Ploeg.
Met name in het grafisch werk van Melgers was zijn sociale en politieke betrokkenheid zichtbaar. Melgers maakte in 1929 zes houtsneden voor het boek ‘Het oproer van de vissers van St. Barbara’ Het thema van dit boek was de vissersopstand tegen de uitbuiting van de reders. Internationaal kregen zijn houtsneden grote bekendheid. Op de tentoonstelling ‘Nederlandse Grafiek in de XIXe en XXe eeuw’ in december 1933 – januari 1934 in Boedapest, waren de houtsneden ‘Man met paard’, ‘Boerensterfkamer’, ‘Waanzin’ en ‘Boeren’ te zien. Hij kreeg daarvoor een erediploma. Afmetingen 10,5 x 16 cm, lijst 31 x 41 cm.
Prijs: 95,= (VERKOCHT)

Houtsnede H. Melgers Houtsnede H. Melgers Houtsnede H. Melgers